top of page

Praktische

zaken

 

  • Aantal gesprekken 

  • Tarief

  • Beroepsgeheim (AVG)

  • Klachtenregeling

  • Contact

Afhankelijk van uw hulpvraag heeft u twee tot vijftien gesprekken. Uiteraard gebeurt alles in overleg. U kunt ook één enkel coaching gesprek aanvragen.

Een gesprek kan variëren van 15 minuten voor een eerste zogenaamde 'klik'gesprek tot 75 minuten bij een intensief traject.

Tarief: 115 euro per uur (exclusief BTW).

Het kennismakingsgesprek is gratis.

Een psycholoog-seksuoloog (NVVS) en een ICF-coach hebben een geheimhoudingsplicht. U kunt ervan op aan dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld. Coaching Hanneke Termeer werkt volgens Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Mocht u onverhoopt een klacht hebben, dan kunt u deze bespreken met de coach. Indien u zich onvoldoende gehoord voelt in uw klacht, kunt u contact opnemen met Klacht & Company, een samenwerkingsverband van ervaren klachtenfunctionarissen in de zorgsector: p3nl@klachtencompany.nl

De gesprekken vinden plaats in de praktijk aan het Emmaplein in Amsterdam Oud-Zuid of - als u daar de voorkeur aan geeft - via (video)bellen.

 

U kunt zich rechtstreeks aanmelden of via uw werkgever.

KvK: 50090666 

BTW-id: NL001786115B72

cyaan logo.png
Beroepsgeheim
Aantal gesprekken
Tarief
Klachtenregeling
Top of Page
bottom of page